Thẻ: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh

Mô hình “5 áp lực cạnh tranh” có tên gọi chính xác là “mô hình Porter’s Five Forces” được Michael Porter – Giáo sư của Đại học Harvard, Hoa Kỳ, nhà tư tưởng chiến lược và là một trong những “bộ óc” quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới nghiên cứu và tạo ra.

Năm 1979, mô hình được xuất bản lần đầu trên tạp chí Harvard Business Review với nội dung tìm hiểu yếu tố tạo ra lợi nhuận trong kinh doanh. Về sau, mô hình được xem là công cụ hữu dụng, chìa khóa thông minh để tìm hiểu nguồn gốc lợi nhuận, cung cấp các chiến lược cạnh tranh để doanh nghiệp duy trì hay tăng lợi nhuận.

Giáo sư Michael Eugene Porter

Giáo sư Michael Eugene Porter

Nội dung mô hình “5 áp lực cạnh tranh” của Porter

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter được xây dựng trên giả thiết rằng sẽ có 5 lực lượng môi trường ngành ảnh hưởng đến sự phát triển, mức độ cạnh tranh, sức hấp dẫn và lợi nhuận của một ngành hoặc thị trường. Từ đó giúp cho nhà quản trị chiến lược nắm được vị trí của công ty, doanh nghiệp mình đang đứng và định hướng chiến lược để đạt được vị trí mà công ty muốn đạt được trong tương lai.

  • Bargaining Power of Suppliers (Áp lực đến từ các nhà cung cấp)
  • Threat of Substitutes (Mối đe doạ đến từ các sản phẩm thay thế)
  • Internal Rivalry (Áp lực đến từ đối thủ cạnh tranh trong ngành)
  • Threats of New Entrants (Áp lực đến từ đối thủ cạnh tranh tiềm năng)
  • Bargaining Power Of Customers (Áp lực đến từ khách hàng)

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh Michael Porter

Phân tích mô hình “5 áp lực cạnh tranh” của các thương hiệu lớn

 

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK